راینت

ثبت موقعیت مولیان در نقشه ی گوگل moulian google map

رنگ موی های ترمیم شده چه رنگی است؟
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
بهترین نوع ترمیم مو چیست ؟
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

ثبت موقعیت مولیان در نقشه ی گوگل moulian google map در روز جاری انجام شد.

☑️ عزيزان ميتوانند با سرچ كلمهي موليان در نرم افزار گوگل مپ  و

همچنين جست و جوي كلمه ي “

كلينيك موليان” در سايت گوگل از

مزاياي زير بهره مند گردند(moulian google map) :

✅ ميزان فاصله شما تا كلينيك ترمبم مو مولیان موليان (فاصله مبدا تا مقصد بر حسب كيلومتر) .

✅ پيدا كردن خلوت ترين مسير ترافيكي بوسيله نقشه گوگل .

✅ اطلاع از ساعات كاري و شماره تلفن هاي كلينيك ترمیم موی مولیان.

✅ دست رسی آسان به پاركينگ ، ترمينال آرژانتين ، مترو مصلی تهران , پارک سوار بیهقی و…

لوگوی موسسه ترمیم موی مولیان نیز در سیستم گوگل مپ به همراه شماره تلفن های تماس به ثبت رسیده است.

moulian google map

moulian google map

مپ