راینت
مصاحبه ترمیم مو با آقای حامد.ص از مراجعین محترم مولیان
۱۸ دی ۱۳۹۸
ترمیم مو به روش اچ ار تی hrt
۲۶ دی ۱۳۹۸

منظور از بهترین ترمیم مو چیست؟

ترمیم موی درجه یک می توان از نظر شاخصه های متعددی با هم مقایسه کرد.

این شاخصه ها میتواند : قیمت ترمیم مو , کیفیت ترمیم مو , ماندگاری ترمیم مو , طبیعی بودن ترمیم مو و … باشد.

بعد از زمانی که ترمیم مو در حال بروز رسانی بود , در ابتدا ترمیم مو هالیوودی به بازار آمد.

ترمیم موی هالیوودی در زمان خودش یک ترمیم موی خوب به نظر می رسید اما در حال حاضر این نوع متریال ترمیم مو بلا استفاده و قدیمی می باشد.

در حال حاضر ترمیم موی هالیوودی و ترمیم موی هشت تیکه جای خود را به تکنیک های جدید تر داده اند.

این ترمیم موی جدید :

ترمیم موی دو گره نام دارد که خط رویش ترمیم مو طبیعی تر و بهترین ترمیم مو می باشد.

 

"<yoastmark