راینت

آیا در این روش نیاز به بانک موی شخص می باشد؟

عمر و دوام ترمیم مو چقدر می باشد
۱۶ دی ۱۳۹۶
آیا در این روش امکان حمام کردن , استخر رفتن و استفاده از حالت دهنده های موی سر میسر است؟
۱۸ دی ۱۳۹۶

یکی از سوالات رایج در مورد بانک مو بدین شرح می باشد:

آیا در روش ترمیم مو به سبک مولیان نیاز به بانک موی شخص می باشد؟

آیا با بانک موی کم هم می توان ترمیم مو انجام داد؟

آیا افرادی که به طور کلی بانک موی ضعیف و یا حتی بانک مو ندارند هم می توانند  از این روش بهره مند گردند؟

آیا افرادی که موی کم پشت دارند ویا دچار آلوپسی  و یا لیکن پلان هستند هم میتوانندکاندیدای مناسبی برای ترمیم مو به سبک کلینیک مولیان گردند؟

 

پاسخ , بله است .

در این نوع روش به سبک مولیان نیازی به بانک موی شخص نمی باشد و افراد با هر درصدی از ریزش مو میوانند به تراکم و حجم موی دلخواه خود برسند.

در این روع روش ترمیم مو , هیچگونه جراحی و درد و زخم وجود ندارند و موهای انجام شده کاملاً طبیعی و متناسب با شاخصه های اسنتانداردی می باشد.

 

با مولیان زیبایی را به صورت واقعی احساس نمایید.